Garam Bukit Tulen Baik Untuk Kesihatan dan Penjagaan Kecantikan. Di Perakui oleh Jururunding Herba/Nutrisis Holistik Profesional.Beliau adalah seorang jururunding herba/nutrisi holistik profesional, penulis dan kolumnis berkelulusan Master Herbalist Diploma (Kepujian), Amerika Syarikat.
Ahli American Herbalists Guild, ahli Persatuan Therapi-Therapi Komplemantari Malaysia, ahli persatuan Kehormat Delta Epsilon Tau, alfa Oregon